Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Luijkx (y)
< Luijcks (y) < Loocks

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Genealogisch onderzoek is gevorderd tot Pieter Luijcks, geb. Stoppeldijk (Zeeuws-Vlaanderen) 1786, zoon van Michel Loocks, over wiens herkomst niets bekend is [Informant: J.J.F.Luijcks te Leidschendam, 1-3-2000].
• Luyk(s), Luyck(s), Luyc(k)x, Luy(k)x, Luijks, Luij(c)kx, Luijcx, Luickx, Leuyckx, Luuk, Luc(q), Luk(s), Luque, Luck(x), Lux, Luxque, Leuk, Leuck(x), Leux(e), Lueck, Luynckx, Leiyckx:  1. Patr. HN Lucas. Zie ook Lucas. 1281 Lux Wulf; 1375 Luux Lamoot; 1393 Luucx Clais; 1379 Luuc de Wachtere; 1306 Jehans Lux; 1375 Andries Luux, Ip. (BEELE); 1420 Luyck Ravensbosch = 1450 Lucas, Kontich (SELS). — 2. De vormen met ui/eui kunnen var. zijn van Loix, zie Loock(x) 2.  [WFB2]
• Luijks(e), Luijcks, Luijckx, Luycx, Luijex: Patr. De HN Lucas. 1281 Lux Wulf; 1375 Luux Lamoot; 1379 Luuc de Wachtere; 1375 Andries Luux, Ieper (BEELE); 1420 Luyck Ravensbosch = 1450 Lucas, Kontich (WF); 1475 Zoetkin Liicx, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: