Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lopik, van < Loopik, van
Lopik

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Met een achternaam als Van Lopik ligt het voor de hand de herkomst te zoeken in de Utrechtse plaats Lopik. Van het hier beschreven geslacht heb ik geen binding met Lopik kunnen vaststellen. Van een andere familie Van Lopik is dit wel vastgesteld (vgl. A.J. Stasse, in: OV 41 (1986), p 778). De bakermat van de hier beschreven familie ligt in Gijbeland in de Alblasserwaard. (...) Van de achternaam vond ik de volgende variaties: Loopwij(c)k, Loopick, Looppick. Daarnaast wordt de achternaam variërend gebruikt met en zonder het voorvoegsel 'van'." Genealogie: Aert Jansz, vermoedelijk schepen/heemraad Brandwijk 1618, won. Gijbeland 1634; vader van 1. Jan Aertsz van Loopick, geb. 1606-07, huw. Ottoland 1632 als jongeman van Gijbeland; 2. Laurens Aertsz van Lopick, huw. Molenaarsgraaf 1651; vader van Aert Laurisz Lopik, ged. Molenaarsgraaf 1653, bouwman te Gijbeland en Molenaarsgraaf, lidmaat Brandwijk 1689 [L.M. van der Hoeven, 'Genealogie Van Lopik, een zich roerend gezelschap', in: Kwartaalblad Historische Vereniging Binnenwaard 18 (2001), nr 1, p 4-9; nr 2, p 39-45; vgl. Markus van-1994, p 40, nr 3830].
• Lopik, van:  PlN Lopik (U).  [WFB2]
• Lopik, van; van Loopik: PlN Lopik (U).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: