Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijn, van
< Rhijn, van < Beckeringh van Rhijn
Wiercx van Rhijn
Vonrhein

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arnoldus van Rhijn, doop 1686 te Overschie; nakomeling van Arent Michielsz van Rijn, ovl. 1659 te Overschie; zoon van Michiel Arentsz, geb. 1575 te Katwijk a/d Rijn [A.J. Roelofs, 'Voorouders van J.P. Bladergroen', in: GN 20 (1965), p 114].
• Onder invloed van het Latijn is men in de Middeleeuwen waar R- volstaat soms Rh- gaan schrijven (er is geen uitspraakverschil). Zo schreef men in navolging van het Latijnse 'Rhenus', voor de riviernaam Rijn, vaak 'Rhijn'. In het Duits is de schrijfwijze Rhein officieel geworden. In Nederland heeft de spelling Rhijn zich niet doorgezet, zodat de Rhein als de Rijn door Nederland stroomt. Sommige plaatsnamen, zoals Rhenen, vertonen heden ten dage wel Rh-, maar de meest voorkomende familienaamvorm is Van Reenen [Riemer Reinsma, 'Namen op de kaart. R(h)eiderland', in: Onze Taal 87 (2018), nr. 4, p. 33].
• Ryn, van (den); van (den) Rijn, van (den) Rhyn/Rhijn, van Ryne, van Rijne, van Reyn, van Reijn, van den Reijen:  1.Herkomstnaam naar de rivier de Rijn. 1412 Rugger vander Cruussen dit vanden Ryne, Ktr. (DEBR. 1958); 1551 Gielis van Rijn, Heist; 1559 Cornelis van den Rijn, Diest-Aw. (AP). — 2. PlN Ten Ryne in Egem en Oostkerke-Koolkerke (WV). 1360 Coppin vanden Ryne, Bg.; 1442 Jan van den Ryne, Egem (DF XIII); 1368 van Casekine vanden Rine, Egem (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: