Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Spek, van der < Spek
Spekman
Ubink van der Spek
Speck, van der
Jeanty van der Spek

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ivm. Ter Specke te Lisse [F.J.W. van Kan, 'Genealogie van het middeleeuwse welgeboren geslacht Van der Speck', in: OV 39 (1984), p 417].
• [L. van der Spek, 'Het geslacht Van der Spek (Van der Speck, Verspeck) te Rijswijk ...', in: OV (1980), p 313].
• Mnl. specke/spicke 'weg of dijk in moerassig gebied' [Verhoeff-1988, p 4].
• Jacob Pouwels van der Spek, bouwman, gezworene van Ruyven, otr. Delft 1645, ovl. Delfgauw na 1686; zoon van Pouwel Jacobsz Verspeck, geb. Delfgauw ca. 1580, bouwman te Ruyven en schout aldaar, volger van de Zuidpolder onder Delfgauw, huw. Delft 1600; zoon van Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose), geb. Rijswijk ca. 1551, bouwman en waard te Delfgauw, ovl. Delfgauw 1628; zoon van Ouwe Pouwels Claesz van der Speck, bouwman te Rijswijk, ovl. 1569-70; zoon van Claes Willemsz Verspeck, kerkmeester in Rijswijk 1527-28; zoon van Willem Dircksz Verspeck, vermeld te Rijswijk, ovl. na 1515 (mogelijk een zoon van Jonge Dirck (III) Verspeck, welgeboren man van Lisse 1424, ovl. 1429-30; zoon van Dirck (II) van der Specke, handelaar in vee, boter, kalk, enz., schout van Lisse 1394, schepen van Leiden 1398, bezitter van Ter Specke onder Lisse; zoon van Dirck (I) van der Specke, schout van Lisse 1353, schepen van Haarlem 1355, bezitter van Ter Specke; zoon van Willem van der Specke, ovl. na 1344 [Slootweg-1997, p 51].
• Vgl. NNN: spek-toponiemen.
• Spek, (van der); van der Speks, van der Spi(c)kken, Verspeek:  PlN Mnl. spijc, Westf. specke: brug van boomstammen, knuppeldam (MOERMAN, DN). 1383 Henric vander Spicken, Tn. (C.BAERT); 1368 Henri de Spicken, At. (CHA 61); 1404 Hans vander Specken, Rijmenam; 1446 Jan vander Spicken, Groot-Loon-Mech. (GPM); 1613 Petrus Verspeck, Kontich (SELS).  [WFB2]
• Spek, van der: PlN Mnl. spijc, Westf. specke `brug van boomstammen, knuppeldam' (MOERMAN, DN). PlN ter Specke in Lisse (ZH). 1645 Jacob Pouwels van der Spek, Delft (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: