Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wilkens
Willekes
< Willekens < Willemkens
Willekus
Willeke

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willeken(s), Willeke(s), Willemkens, Wilikens, Wylkens, Wellekens, Wilcke, Wilk(e), Wilk(e)s, Wilken(s), Wilking, Wilkin(s), Vilenkin, Vilken, Wilquin, Vilquin, Wuilkin, Wilquem, Wilguin, Wilgain:  Patr. Dim. van Germ. VN Willem. 1378 Willekin = Willemkin van Hersele; 1336 Willekin Palster, Ip. (BEELE); 1497 Willeken = 1500 Willem de Vleminc, Aarts. (ROEL. 1951).  [WFB2]
• Willeke(n)s, Wilkes, Willemkens: Patr. Dim. van de VN Willem. 1319 van Hanne Willekijns, Walcheren (HAMAKER I, 132); 1378 Willekin = Willemkin van Hersele, Ieper (BEELE); 1497 Willeken = 1500 Willem de Vleminc, Aartselaar (WF); 1531 Sijds Wilke, Leeuwarden (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: