Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Folkerts
< Folgerts < Folgers
Folcherts
2007
Folgerts 67 [kaart] [%kaart]
 
1947
Folgerts 54 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 52
nederland 52 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 1
Utrecht 0
Amsterdam 0
Noord-Holland 0
Noord-Holland totaal 0
Den Haag 1
Rotterdam 0
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 1
Zeeland 0
Noord-Brabant 0
Limburg 0
totaal 54

volkstelling 1947