Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gosseling
Goslinga
< Gosling < Gossling
Goslings
2007
Gosling 26 [kaart] [%kaart]
 
1947
Gosling 16 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0
nederland 0 0 0 1 1 1 10 0 1 0 0 0 1 1
Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 1
Gelderland 0
Utrecht 0
Amsterdam 1
Noord-Holland 1
Noord-Holland totaal 2
Den Haag 1
Rotterdam 0
Zuid-Holland 10
Zuid-Holland totaal 11
Zeeland 0
Noord-Brabant 1
Limburg 1
totaal 16

volkstelling 1947