Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lux
< Luxen < Luksen
2007
Luxen 54 [kaart] [%kaart]
 
1947
Luxen 57 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 2
nederland 2 24 0 3 0 2 10 2 10 2 2 0 0 0
Friesland 24
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 2
Utrecht 2
Amsterdam 2
Noord-Holland 3
Noord-Holland totaal 5
Den Haag 10
Rotterdam 2
Zuid-Holland 10
Zuid-Holland totaal 22
Zeeland 0
Noord-Brabant 0
Limburg 0
totaal 57

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
Friesland: Menaldumadeel 8, Leeuwarden 7, Het Bildt 6.