Bibliografie

WFB2
Dr. Frans Debrabandere: Woordenboek van de familienamen in Belgi? en Noord-Frankrijk.
Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen, 2003.
ISBN 9020402072

Grondig herziene en vermeerderde uitgave met medewerking van dr. Peter De Baets.
Oorspronkelijk verschenen in twee delen in 1993 onder de titel 'Verklarend woordenboek van de familienamen in Belgi? en Noord-Frankrijk.

De lemmata in CBG Familienamen zijn gebaseerd op een manuscript met verbeteringen en aanvullingen van de auteur.
Onderstaande link opent het 'Woord vooraf' (met aantekening uit 2014), de 'Inleiding' en de 'Afkortingen en vaktermen'.

https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/aanhangsels/wfb-voorwerk.pdf

afkortingen en bibliografische notaties: